Alguns impactes a premsa

Arrel de les gestions realitzades amb els mitjans, aquests són alguns dels impactes que hem recollit sobre la problemàtica de l’amiant a l’antiga fàbrica de Norma Còmics, i futures instal·lacions esportives:

Esperem que aquesta repercussió mediàtica faci replantejar els protocols a seguir davant la presència d’amiant a qualsevol instal·lació, i aturin les obres fins a esclarir l’abast d’aquest problema de salut pública.