Problemes d’amiant al c/ Fluvià 77-89, antiga nau de Norma Còmics, davant de l’Escola Fluvià

El passat 13 d’abril, una veïna de la comunitat de veïns de Pallars 350 ens va comunicar la presència d’amiant en mal estat a la nau situada al costat de l’edifici, fins ara propietat de Norma Còmics.

En la nau esmentada s’hi està construint un futbol indoor, i davant el fet que l’Ajuntament havia indicat 3 anys enrere que aquesta nau (i la del costat, fins ara propietat d’Índice) seria retirada juntament amb l’amiant existent, vam començar a moure-ho amb l’AFA de l’Escola Fluvià, vàries comunitats de veïns i altres entitats veïnals, per fer-ne el ressò adient.

Prèvia comunicació a l’Ajuntament per part de l’Escola, es va enviar un tècnic a la zona i va certificar el mal estat de l’amiant, indicant un període d’al·legacions per part de la nau d’un mes, i de 3 mesos per la retirada del fibrociment existent.

En la reunió que vam mantenir el passat 21 d’abril al Casal de Barri, i on van assistir els col·lectius mencionats, es van establir una sèrie d’accions:

  • Denunciar els fets davant SEPRONA, Guàrdia Civil o Mossos, donat que és un problema de salut pública
  • Denunciar davant l’Agència de Salut Pública
  • Control d’aturada d’obres de l’instal·lació esportiva
  • Contacte amb mitjans de comunicació (BTV, entre d’altres)

A dia d’avui, els col·lectius implicats (Escola Fluvià i AFA, FAVB, Casal de Barri i ACS Bac de Roda, Com. Prop Fluvià-Pallars-Provençals, Com. Prop Pallars 350, Com. Prop. Pujades 316, Comissió d’Amianto Jubilados MACOSA ALSTOM) segueixen realitzant diferents passos amb l’objectiu d’erradicar l’amiant present al nostre barri, vestigi d’una zona industrial que, però, ocasiona greus problemes de salut (respiratoris, el més greu càncer de pulmó) al respirar les micropartícules en suspensió que se’n desprenen, principalment de l’amiant en mal estat.

Si esteu interessats en aquest tema, col·laboreu amb nosaltres!
–> Forma part de la Comissió de Salut de l’entitat! Envia’ns un correu a: entitat@acsbacderoda.org